Bidden helpt!

Een twee-onder-een-kap woning wordt de ene kant bewoond van door een godvrezende weduwe, die maar ternauwernood rond kan komen van het weinige geld dat ze ontvangt. De andere helft wordt bewoond door een klein gezin, waarvan de vader zeer vijandig is tegen alles wat met kerk of God te maken heeft. Op zekere dag heeft de weduwe geen eten meer; en ook geen geld om het te kopen. Wat nu? In haar slaapkamer knielt ze neer en – onder het openstaande raam vertelt ze – zoals ze gewoon is – hardop haar nood aan de Heere. In de aangrenzende slaapkamer zit haar buurjongen huiswerk te maken en ‘toevallig’ hoort hij zo door het openstaande raam het bidden van zijn buurvrouw. Vlug haalt bij zijn vader. Samen luisteren ze naar het gebed, dat ze woordelijk kunnen verstaan.
Als de buurman hoort dat ze om brood bidt, denkt hij: wacht, ik zal haar eens te pakken nemen – Vlug haalt hij een brood en gooit het met een flinke zwaai door het openstaande raam bij zijn buurvrouw naar binnen.

Wanneer de weduwe met bidden ophoudt, ziet ze het brood op bed liggen. Ze is verwonderd dat haar gebed zo spoedig verhoord is en opnieuw buigt ze haar knieën om de Heere te danken voor de hulp die Hij haarschonk. De buurman hoort het en wordt boos: wat? heeft de God van zijn buurvrouw haar geholpen? Hij zal haar eens gaan vertellen wie dat brood heeft gegeven … ! Even later staat hij bij zijn buurvrouw op de stoep en zegt hij: “U denkt dat uw God u dat brood heeft gegeven, maar dat is niet zo, hoor; ik heb u dat brood gegeven! Bidden is onzin.”

Gevat geeft de godvrezende vrouw – die hierdoor niet uit het veld geslagen is – hem ten antwoord: “O, maar dat maakt het wonder alleen nog maar groter, dat de HEERE zelfs Zijn vijanden gebruikt als Zijn knechten, net zoals Elia brood kreeg van roofvogels!”

We kunnen niet zonder elkaar

Hoe het eigenlijk begonnen was, wist niemand nog te vertellen; noch de neus, noch het oor, noch de voet, noch de hand of de mond. Ze behoorden allemaal tot één lichaam, ze hadden ieder een eigen taak. De mond was dankbaar omdat hij spreken kon. De voet was blij met de mogelijkheden die hij had: hij kon dansen, huppelen, lopen en noem maar op… Het oor had volop werk, want er was zoveel om naar te luisteren… En zo waren alle leden van het lichaam bestemd om op de plaats waar ze stonden een eigen taak te vervullen.

Op zekere dag echter bemerkte de hand dat de pink er zo lusteloos bij hing. ‘Is er wat aan de hand?’, vroeg de mond. ‘Ach’, zei de pink ‘Ik hoor er eigenlijk niet bij’. ‘Waarbij dan?’, vroeg de mond. ‘Bij het lichaam natuurlijk’ zei de pink. ‘Ik zou er net zo goed niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nu gebruikt worden? Als ik nu een mond was zoals jij, dan had ik tenminste nog een taak. Ik zou overal waar ik kwam over de Heere Jezus vertellen. Ik zou lachend naar de mensen gaan en zieken zou ik bemoedigen en… och, was ik maar een mond of een oor, dan konden de mensen hun problemen aan mij vertellen en ik zou luisteren. Het moet heerlijk zijn om een oor te zijn! Of een voet, dan kon ik lopen. Overal zou ik heen gaan om het Evangelie te verkondigen en ik zou dansen van blijdschap als er mensen weer naar God zouden luisteren. Oh, was ik maar geen pink. Neen, als pink behoor ik niet tot het lichaam’. En moedeloos liet de pink zich neerhangen.

‘Luister toch eens’, zei de hand, ‘jij kunt vertellen wat je wilt, maar wij hebben je nodig. Je bent niet voor niets op deze plaats gezet. Als jij je taak niet doet, dan gaat het voor de andere vingers ook veel moeilijker. Nee pink, jij behoort wél tot het lichaam of je nu wilt of niet. Jij hebt een eigen taak’. De andere delen van het lichaam hadden aandachtig het gesprek gevolgd. Ze zagen wel dat de pink verdrietig was en dat deed hen ook verdriet. Ze wilden het liefst dat de pink blij en tevreden werd.

‘Ik heb niemand nodig’, zei opeens een stem. Allen keken verbaasd op. Hoe kon dat nu? Ze waren toch allemaal bijeen geplaatst als leden van één lichaam! Hoe kon dan één zeggen: ‘Ik heb de anderen niet nodig’? “Zo’, zei de voet, ‘waarom niet’? ‘Omdat ik aan kijken genoeg heb’, zei het oog. ‘Zeg oog’, zei de voet, ‘als je mij niet had zou je dag in dag uit naar hetzelfde moeten kijken, want zonder mij kun je nergens komen. Je vergist je als je denkt dat je mij niet nodig hebt’. ‘Dat is waar’, zei het oog ‘jou heb ik nodig’. ‘Als er geen voedsel binnen zou komen langs mij’, zei de mond, ‘zou je dan niet zwak worden, oogje’? ‘Ja’, zei het oog, ‘jou heb ik ook nodig’. ‘En als je mij niet had’, zei de hand, ‘om je slaap af en toe eens uit je oog te wrijven dan zag je niets meer’. ‘Eigenlijk is het waar’ zei het oog, ‘ik heb jullie wél nodig, ik kan niet zonder jullie… maar die kleine pink is wel overbodig’. Allen werden heel stil en hadden medelijden met de pink.

Dagen gingen voorbij en het lichaam ging een flinke wandeling maken. De voeten stapten er lustig op los. De handen zaten warm in de zakken van de jas. De oren luisterden naar het waaien van de wind door de bomen. De ogen keken rond en genoten van al het mooie. De neus rook de frisse natuur. Het zou prachtig geweest zijn als er niet die kleine pink geweest was, die zich overbodig voelde, zeker na hetgeen het oog gezegd had. De andere leden van het lichaam leden mee met de pink. Zelfs het oog had wel wat spijt over zijn uitbarsting, maar was te trots om ook maar iets toe te geven. ‘Waarom toch’, piekerde het, ‘blijf ik nu maar steeds aan die kleine pink denken? Als ik hem uit de weg ga, dan gaat het wel voorbij. Tenslotte is het waar; ik héb hem niet nodig! Laat mij maar genieten van al het mooie. Goed rondkijken, dat moet ik doen’.

Het oog sperde zich wijd open en keek. Opeens voelde het een scherpe steek, en zag niets meer, geen bloemen en geen veld. Er kwamen grote tranen tevoorschijn van de pijn. Dat kwam allemaal door een heel klein splintertje. De voeten bleven opeens staan en de mond riep: ‘au’. De neus begon te snotteren. De handen voelden in de jaszak en namen er een klein spiegeltje uit. ‘Veeg het er uit’, zei de mond. Maar er liepen zoveel tranen uit het oog, dat het niets meer kon zien. De hand wreef in het oog, maar dat hielp niet. ‘De pink’, zei de mond, ‘die moet de splinter er uit halen. Die is fijn genoeg’! Haastig werd de pink gevraagd of hij het wilde doen. Zou hij…? Alle leden van het lichaam wachtten in spanning af. De pink wist: ‘hier is een taak voor mij. Hij richtte zich op, hij werd er helemaal blij van en heel voorzichtig duwde hij het in het puntje van het oog, terwijl de andere vingers het oog open hielden. De mond stond open van spanning. Het hele lichaam stond gespannen te wachten en voelden met het oog mee. De kleine pink werkte heel voorzichtig de splinter naar buiten.

Weer sprongen er tranen uit het oog, maar nu van dankbaarheid. Het hart werd er warm van. De voeten maakten een sprong in de lucht. De handen gingen omhoog en de mond zei: ‘hoera’. Het hele lichaam was blij. En toen het oog tegen de pink zei: ‘Dank je wel. Wil je me vergeven?’, wisten alle leden dat ze bij elkaar hoorden en elkaar nodig hadden.

Met Kracht omvat

Ik laat niet los Heer,

Uw uitgestoken hand.

Ook al lijk ik iedere keer

te verdwalen in een onbegaanbaar land.

 

Ik laat Uw hand niet los Heer,

ik weiger op te geven.

Al doet Uw greep soms best wel zeer

en verlies ik mijn kracht soms even.

 

Want als ik lijk te worden overspoeld

door moeite en tegenslagen.

Begrijp ik niet meer zo best wat U bedoelt,

heb ik duizend vragen.

 

Maar toch laat ik niet los Heer,

ik laat de hoop niet varen.

Want U brengt toch iedere keer

de stormen tot bedaren.

 

Ik kan gerust weer verder gaan,

want als mijn krachten soms verflauwden,

kon ik er altijd van op aan,

dat niet ik, maar U mij vast bleef houden!

 

Gedicht door Addy Oostdijk.

Beter leven voor steeds meer dieren

Het aantal koeien, kippen en varkens dat onder het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming wordt gehouden, blijft toenemen. Dit jaar stijgt het aantal productiedieren dat diervriendelijker wordt gehouden met 3 miljoen naar ruim 20 miljoen dieren.

Dat is een groei van 17 procent vergeleken met 2014. Met ruim 17 miljoen vleeskuikens en bijna 1 miljoen leghennen vormen kippen de grootste groep dieren onder het Beter Leven keurmerk, gevolgd door zo’n 2 miljoen varkens en ongeveer 270.000 runderen en kalveren.

Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming maakt de cijfers vandaag bekend tijdens een bijeenkomst van bedrijven die meedoen met het Beter Leven keurmerk. Tijdens deze bijeenkomst maken supermarkten, slachterijen en vleesverwerkende bedrijven daar de jaarlijkse balans op van het succesvolle keurmerk aan de vooravond van de ‘Beter Leven week’ die maandag 19 oktober start in alle supermarkten. Tijdens deze week doen veel supermarkten en merken mee met speciale acties en aanbiedingen.

BREED ASSORTIMENT DIERVRIENDELIJKER PRODUCTEN

Steeds meer supermarkten kiezen ervoor om hun aanbod duurzamere en diervriendelijker geproduceerde producten groter te maken. Zo maakte Lidl onlangs bekend als eerste supermarktketen volledig over te gaan stappen op een vleesassortiment met minimaal één ster van het Beter Leven keurmerk. “Een absolute mijlpaal en een belangrijke stap in de richting die we op moeten”, stelt Dales. Zes jaar geleden zette Albert Heijn de eerste grote stap voor het Beter Leven keurmerk door alleen nog maar vers varkensvlees te verkopen met minimaal één ster. Supermarktketen Plus volgt binnenkort en stopt bovendien geheel met het stunten met ‘kiloknallers’. Een grote speler als Jumbo is met zijn verse varkensvlees ook aan het overstappen op Beter leven met één ster en maakte deze zomer bekend in 2017 alleen nog maar duurzamer geproduceerd vlees te willen verkopen, waar mogelijk met het Beter Leven keurmerk.

Dat er steeds meer dieren profiteren van de groei van het Beter Leven keurmerk komt volgens Dales ook doordat er steeds meer merkfabrikanten bijkomen die producten leveren met het keurmerk op de verpakking, van soepen tot salades en van kroketten tot straks zelfs honden- en kattenvoer. Ook foodservicebedrijven, zoals bedrijfsrestaurants en tankstations, vervangen gaandeweg hun snacks en broodjes door diervriendelijkere versies met het Beter Leven keurmerk.

MINDER MAAR BETER

Het Beter Leven keurmerk is in 2007 door de Dierenbescherming geïntroduceerd als een 3-sterrensysteem dat de mate van diervriendelijkheid van een product aangeeft: hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. Met het keurmerk wil de Dierenbescherming consumenten overhalen te kiezen voor minder, maar beter vlees en biedt zij het bedrijfsleven de gelegenheid geleidelijk over te stappen op een diervriendelijker aanbod van vlees en eieren. In 2015 produceren ruim 1000 boeren voor het keurmerk en verwerken zo’n 260 bedrijven vlees en eieren met het keurmerk. Beter Leven-sterren voor zuivelproducten komen er ook; de criteria hiervoor worden momenteel ontwikkeld.

 

Dolfijnenmoord in Taiji

Stop de grootste slachting van dolfijnen en walvissen ter wereld. Elk jaar doden Japanners maar liefst 13.107 dolfijnen op de meest walgelijke en wrede wijze.

In het kleine vissersdorpje Taiji (Japan) vindt de dolfijnenmoord van september tot maart plaats en wordt uitgevoerd door 26 vissers.  Met 13 motorboten gaan de vissers bij zonsopkomst de zee op en zoeken naar dolfijnen. Dan slaan ze op onderwater gedompelde metalen pijpen om een muur van geluid te creëren. Dit veroorzaakt een grote paniek bij de doodsbange dieren. Met lange speren, vissershaken en messen worden de weerloze dieren afgeslacht. Badend in hun eigen bloed gillen de dolfijnen tijdens de slachting.

Waarom doen ze dit? De vissers uit Taiji claimen dat de dolfijnen teveel vissen eten en daarom bestreden moeten worden. Japan geeft tegen alle internationale afspraken in vergunningen voor deze “ongediertebestrijding”. De geslachte dolfijnen worden verwerkt tot vlees en verkocht voor menselijke consumptie in Japanse supermarkten. Enkele dolfijnen laat men in leven, deze worden voor grof geld door dolfinaria of “zwem met dolfijnen” projecten.

Bovenstaande tekst kreeg ik onlangs op een flyer aangeboden van een dierenactiviste bij mij uit de wijk, Ik was diep geschokt na het lezen van bovenstaande informatie en ben dan ook van mening dat ik deze praktijken onder de aandacht moet brengen op mijn website. Dit kan zo echt niet langer door gaan dat moet je toch met mij eens zijn.

Wat kunnen we doen?

  • Bekijk de met Oscars bekroonde documentaire “The Cave”.
  • Bezoek geen dolfinaria en ga niet zwemmen met dolfijnen: het vangen van dolfijnen is traumatiserend en stressvol voor dolfijnen. Ze kunnen er immers gewond door raken en dood aan gaan. Bovendien is gevangenschap tegennatuurlijk.
  • Dolfinaria laten het vaak opzettelijk overkomen alsof de dolfijnen het leuk vinden om getraind te worden. Dit is absoluut niet waar: Ze moeten de kunstjes leren en uitvoeren anders krijgen ze geen eten. Vertel ook aan anderen om geen dolfinaria te bezoeken of te gaan zwemmen met dolfijnen.
  • Steun EDEV’s campagne tegen deze walgelijke vorm van dierenmoord. Doneer op giro 8000242. Een acceptgiro aanvragen kan ook bij EDEV’s via: http://www.edev.nl

 

Jong en waarmee bezig?

Misschien gaat het bij jou wel zoals bij veel anderen. Je denkt “het leven kan soms zeer hard zijn”. Stress op school, in de opleiding, stress met ouders. Allen eisen en willen meer. Groot is de druk en ook de ontgoocheling. Bijvoorbeeld: ondanks veel sollicitaties geen onderwijsplek of werk. En wie naar de wereld kijkt en aan de toekomst denkt, komt tot de ontdekking van: ongerechtigheid, oorlog, terreur en geweld, steeds meer problemen in het land, een verstoorde natuur. Wat is het doel en de zin van het leven? Welk doel zal dat geven?

Hoe onderbreken we het denken en doelloze leven met de vele problemen zodat wij het vergeten? Er zijn er veel die menen door party’s door nachtenlang te dansen, rond hangen met vrienden, bendes, alcohol, roken, hasj, geestenvoering en andere drugs… En dit herhaalt zich maar. Is er geen andere weg, geen werkelijke oplossing?

Ook Uzzia stond onder enorme druk. Hij was zestien jaar oud en moet een grote verantwoording nemen. Men verwachtte veel van hem, hij moest koning over Israël worden. De Bijbel beschrijft over Uzzia:”Hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN… in de dagen nu, dat hij de HEERE zocht, maakte hem God voorspoedig”. Daarom bleef hij tweeënvijftig jaar koning.

Hij moest veel moeilijkheden oplossen. God hielp hem en gaf hem voorspoed. Of jij nu ook zestien, ouder of jonger bent, en hoe je leven er ook uit ziet – God heeft met jou hetzelfde voor: Hij wil je helpen en je een duidelijk levensdoel en voorspoed schenken! Het komt hierbij niet op leeftijd of situatie aan. Beslissend is alleen de verhouding tot de levende God.

“Uzzia deed wat recht was in de ogen des HEEREN” En jij??? Vraag je eerst naar God en wat Hem welgevallig is? Is jouw leven met God in orde? De Bijbel zegt: “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”. Ook jouw zonde scheidt je van de levende God. Zonder vergeving van de opgestapelde schuld is er geen gemeenschap met God.

Hoe krijgen wij vergeving? Hoe kunnen we het oude doelloze leven afsluiten en opnieuw beginnen? Zelf kunnen wij dat niet! Maar God heeft reeds alles daarvoor gedaan! Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, naar de wereld gezonden om ons te verlossen. Jezus Christus is zonder enige schuld aan het kruis gestorven en heeft onze zonden gedragen, de prijs betaalt voor onze schuld. Op de derde dag na de kruisiging is Hij opgestaan en leeft! Wie in Hem gelooft en zijn leven aan Hem overgeeft, die schenkt Hij vergeving van alle zonden. Het Bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De Heilige Geest , de Geest van God, bevestigd ons dat we verlost zijn.

Weet je waarom Jezus dit voor jou op Zich heeft genomen? Omdat Hij jou lief heeft! Jij bent belangrijk voor Hem, Hij wil en kan je helpen! Daarom geloof in Hem. Belijdt in gebed al je zonden aan Hem, zeg Hem alles wat je bezwaart, bidt Hem om vergeving en reiniging door Zijn Bloed en geef je leven zonder voorbehoud aan Hem over. Jezus heeft alles voor jou aan het kruis in orde gemaakt. Maak daarom alles met Hem in orde! God zal je een nieuw leven schenken. De vrede Gods komt binnen in je hart. De Heere maakt je blij en vol van vertrouwen.

Bekering is een begin van een nieuw leven met de levende God. Jezus Christus omarmt en draagt ons met Zijn liefde en genade “Hij leidt mij in het rechte spoor”. Hij wil je zegenen en stellen tot een zegen voor de ander.

Ook een christen blijft niet gespaard voor moeilijkheden en ongerechtigheid. Maar in iedere levenssituatie kunnen wij Gods hulp, Zijn bescherming en Zijn leiding ervaren. Wie alles in het gebed aan de Heere voorlegt, ervaart hoe Hij ingrijpt.

“In de dagen nu dat Uzzia de HEERE zocht, maakte hem God voorspoedig”. Het is niet zo eenmaal bekeert, en dan weer zo leven zoals het ons bevalt. Jezus Christus wil dat wij Hem steeds zoeken, gemeenschap met Hem onderhouden en naar Zijn wil vragen. Gods wil leer je kennen door dagelijks te lezen uit de Bijbel.

Uzzia had een lang en gezegend leven omdat hij de Heere zocht, zoek God en vraag naar Zijn wil, wanneer je een beslissing neemt, ook als je een vriendschap begint, waarvoor je geld uit geeft, met wie je omgaat, waar je heengaat.

Wat heeft het leven te bieden?

Geef je leven aan Gods Zoon en bidt:

“Heere Jezus Christus, U kent mijn leven met alle zonden en moeilijkheden (…) Vergeef mij dat ik U geen recht doe en niet naar Uw wil geleefd heb. Ik vertrouw mijn leven geheel aan U toe. U heeft Uw leven aan het kruis voor mij gegeven. De straf die ik verdiend heb, hebt Gij gedragen! Uw Bloed reinigt mij van alle zonden. Heere Jezus Christus, geef mij het nieuwe eeuwige leven in U Heere, dat ik voor mijn medemensen een zegen zijn mag. Amen”

Mijn ervaringen met een kleptomaan

Ik zou nooit hebben kunnen dromen dat hij een dief was. Onze kennis was zo vriendelijk en voorkomend. Het begon op een dinsdagavond in augustus, bij de voordeur. “Een artiest is zakenman geworden”, benaderde hij mij glimlachend. Maar zo gemakkelijk liet ik mij niet uit mijn tent lokken. Ik vroeg hem naar zijn achtergrond. Hij zei dat hij banden had met verscheidene van de grootste distilleerderijen. Ook had hij contacten met een aantal goedlopende brouwerijen. “En nu”, ging hij verder, “ben ik agent voor een toonaangevend tijdschrift”. Daarop liet ik hem binnen en luisterde enkele uren naar hem. Omdat hij van zijn contacten had verteld, trachtte ik hem te vertellen over mijn christelijke geloof en mijn liefde voor Christus. “Er is in mijn leven geen plaats voor likeur of bier”, vertelde ik hem met beslistheid. “Als christen is mijn lichaam de tempel van de Heilige Geest”. Ik was er zeker van dat hij deze woorden vervelend of beledigend zou vinden. Maar mijn overtuiging liet hem totaal onberoerd. Hij hield vast aan zijn zienswijze en ik kon aan de mijne vasthouden. Deze houding zou al onze volgende discussies kenmerken.

Op een lichtzinnig moment begon hij een “pikant” verhaal te vertellen. Ik was er snel bij om hem te vertellen dat zulke dingen in mijn huis niet waren toegestaan. Ik sneed hem direct de pas af. U zult zich kunnen voorstellen dat ik zo mijn vragen had over veel van zijn verhalen. Toch moet ik toegeven dat zijn ervaringen mij vaak opgewonden maakten. Na een belangwekkende avond met hem te hebben doorgebracht, nodigde ik hem uit de volgende avond terug te komen. Ik kan misschien een nuttige invloed op hem hebben, zo dacht ik in mijn onnozelheid. Maar mijn vrouw herinnerde mij eraan, dat zijn volgende bezoek precies op onze bidstondavond zou zijn. “Daar had ik aan moeten denken”, gaf ik toe, “maar ik moet me houden aan de uitnodiging die ik deze vriend heb gedaan”. Ik vertelde haar enkele dingen die hij mij had gezegd. Maar ze bleef weigeren hem te ontvangen. “Ik vertrouw hem niet”, zei ze. Ze werd hoe langer hoe bezorgder, naarmate hij meer en meer van ons gezinsleven in beslag nam. Mijn hele dag was maar saai, in vergelijking met de avonden die ik met hem doorbracht. Hij had een boeiende voorstelling van zaken. Soms lachte ik me slap bij zijn dwaze ervaringen. Dan weer rezen mij de haren te berge. Hij was ook een expert in films. Maar hij kon er niet over praten zonder het te vermengen met sex en geweld. Dit dwong mij keer op keer hem het zwijgen op te leggen. Toen begon hij mijn zoon Charles, een tiener, en mijn negen jaar oude dochter Eloise te benaderen. Ze konden nauwelijks zijn nieuwste geestigheid of huiveringwekkende verhaal afwachten. Ze zouden wel tot na middernacht hebben willen opblijven als wij het hadden toegestaan. Al deze afleiding deed hun studie en gezondheid niet veel goed. Ik begon me zorgen te maken over de aanwezigheid van deze kerel in ons huis.

En toen gebeurde het. De druppel die de emmer deed overlopen. Op zekere dag kwam ik tot de ontdekking dat ik verschillende van mijn mooiste boeken miste. Ik zocht er tevergeefs naar. Ik kwam tot de conclusie dat deze kerel de dief wel eens kon zijn. En als hij het was, wie zou kunnen zeggen wat hij dan nog meer gestolen had? Het leek allemaal erg verdacht. De volgende dag was ik er zo overstuur van, dat ik besloot hem bij de buren te controleren. En inderdaad, ook daar had hij bepaalde dingen weggenomen. Ik stond verbaasd over zijn slinkse handelwijze. Het bevestigde, wat mijn vrouw vanaf het begin had gezegd. In het ene huis was hij binnen gekomen als een godsdienstig prediker. “Hij heeft ons de waarheid van onze huidige eredienst bekendgemaakt”, zeiden zij. Een andere buurman, een handelsman, kende hem als een expert in doeltreffendheid. “Hij liet mij de nieuwste handigheidjes zien”, verklaarde hij, “die een succesvol zakenman kan gebruiken”. Zo had hij vele manieren om ergens binnen te komen.

Ik stelde hun allemaal voor dat ze hun bezittingen na zouden gaan. De meesten van hen misten wat. Uit het huis van de een was het christelijke tijdschrift verdwenen. Bij een ander was de Bijbel weg. Ik was verbluft te horen, hoe de tijd voor kerkbezoek op zondag en door de week met deze kerel werd door gebracht. Ergens anders kwam het gezin niet langer samen om de Bijbel te lezen en te bidden.

Een paar dagen later ontmoette ik die kerel bij een buurman, terwijl hij deze vermaakte. Hij schonk mij nauwelijks aandacht en daar was ik blij om. Het doel van mijn bezoek was om met hun tiener-dochter te praten over haar geloot in Christus. Maar deze kerel legde de hele avond volledig beslag op het gesprek. Hij nam alles wat met ernstige dingen te maken heeft uit haar gedachten en hart weg. Ik was er ziek van. Tenslotte zei ik een enkel woord tot de moeder van het meisje over dit gebrek aan hoffelijkheid. “Och”, verklaarde ze, “zo gaat het altijd”. Ze hadden ook een vijf jaar oud jongetje dat emotionele storingen had, door gebrek aan slaap, allemaal veroorzaakt door de bezoeken van deze kerel. Ik wandelde naar huis, aangedaan, terwijl ik mezelf afvroeg wat ik kon doen.

Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat mijn bezoeker gekweld werd door kleptomanie. Als een ervaren dief had hij mijn boeken tijdschriften en tijd gestolen. Maar het belangrijkste gemis was mijn nauwe vriendschap met Christus en de avonden die ik anders me mijn vrienden en gezin doorbracht. Ik ben er zeker van dat andere een gelijksoortige ervaring hebben. Sommigen hebben dingen va werkelijke waarde verloren, geen kleinigheden, maar kostbar e familieaangelegenheden die zij vroeger samen genoten. Geestelijke sociale en verstandelijke ervaringen zijn van hen weggenomen waarvoor slechts tijdelijk, voorbij gaand vertier in de plaats is gekomen.

Deze kerel is nu niet meer in ons huis. Als ik hem op zijn juiste plaats kon houden zou hij betrekkelijk onschadelijk zijn. Kleptomanen zijn niet altijd weloverwogen slecht. Ook deze had bij tijd en wijle nuttige nieuwsberichten en ook wel eens wat lichte humor. Maar je moet je ogen er voor open houden, of hij zal voortdurend dingen van je stelen. Ik zie hem zo nu en dan bij mijn buurman. En nog steeds houdt hij hen urenlang bezig. Ik heb getracht mij zijn naam te herinneren, zodat u voor hem en zijn sluwe streken gewaarschuwd bent. Hij is me ontschoten en ik ben er ook niet zeker van of hij mij zijn naam wel heeft gegeven. Maar zijn initialen zal ik nooit vergeten. Zij waren T.V.

Ik ben benieuwd wat TV bij u heeft weggenomen. Tijd? Toe wijding? Goede lectuur? Gezonde gesprekken? Aandacht voor de gemeente? Ga uw lijst eens na. U zult er verbaasd over staan wat u allemaal mist. Dit geslepen karakter herinnert mij aan een wild paard. Je moet er heel stevig op zitten en de teugels krachtig vasthouden, anders zal hij er met je van door gaan. Als je hem niet bestuurt, zal hij jou besturen. Wanneer u geleerd hebt TV te behandelen op de wijze waarop Paulus zijn lichaam behandelde, zal hij op zijn plaats blijven. “Ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij, opdat ik niet . zelf verwerpelijk zou worden” (1Kor. 9:27). En wat nog beter is, u zult de vreugde er varen van wat het betekent, uw genegenheden te richten op de dingen die boven zijn”.

In de loop der jaren is het verschijnsel tv op verschillende manieren belicht. De oorspronkelijke auteur, D.W. Hillis, (vertaling M.G. de Koning) van het bovenstaande verhaal personifieert op levendige wijze de tv als iemand die op geraffineerde wijze de huizen binnendringt en daar dingen ontvreemdt. De actualiteit van zijn ervaringen is in de loop van zestig jaren televisie overvloedig bewezen.

Dit verhaal komt uit het boekje “Christelijke visie op televisie” van M.G. de Koning en uitgegeven door Stichting Uit het Woord der Waarheid. ISBN 2228000922.

Schepping van de hemel en de aarde

Uit de Bijbel: Het scheppingsverhaal:

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. En het was avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

En God zeide: Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! en het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was. En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.

En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir. Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Mijn nieuwe website

Hallo, welkom op mijn nieuwe website. Nu ik gestopt ben als Tupperware consulent is het tijd voor een nieuwe website. Vandaag ben ik er aan begonnen en hoop zo heel binnenkort het een en ander online te mogen publiceren. Het is de bedoeling dat ik regelmatig blog berichten ga plaatsen over uiteenlopende onderwerpen. Blijf deze website dus regelmatig in de gaten houden voor het laatste nieuws. Voor persoonlijk contact kun je altijd het contactformulier op deze website gebruiken.

Ontvang een hartelijke groet van Marcel Hendriks.

Top