Jaar: 2017

Modern kerstfeest

Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Want ik heb alles wat mijn hart begeert, alleen ‘t geloven heb ik afgeleerd. De woorden van het oude kerstverhaal spreken voor ons een onverstaanb’re

Eenzaam hout

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De

Bidden helpt!

Een twee-onder-een-kap woning wordt de ene kant bewoond van door een godvrezende weduwe, die maar ternauwernood rond kan komen van het weinige geld dat ze ontvangt. De andere helft wordt bewoond door een klein gezin, waarvan de vader zeer vijandig

We kunnen niet zonder elkaar

Hoe het eigenlijk begonnen was, wist niemand nog te vertellen; noch de neus, noch het oor, noch de voet, noch de hand of de mond. Ze behoorden allemaal tot één lichaam, ze hadden ieder een eigen taak. De mond was

Met Kracht omvat

Ik laat niet los Heer, Uw uitgestoken hand. Ook al lijk ik iedere keer te verdwalen in een onbegaanbaar land.   Ik laat Uw hand niet los Heer, ik weiger op te geven. Al doet Uw greep soms best wel

Beter leven voor steeds meer dieren

Het aantal koeien, kippen en varkens dat onder het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming wordt gehouden, blijft toenemen. Dit jaar stijgt het aantal productiedieren dat diervriendelijker wordt gehouden met 3 miljoen naar ruim 20 miljoen dieren. Dat is een

Dolfijnenmoord in Taiji

Stop de grootste slachting van dolfijnen en walvissen ter wereld. Elk jaar doden Japanners maar liefst 13.107 dolfijnen op de meest walgelijke en wrede wijze. In het kleine vissersdorpje Taiji (Japan) vindt de dolfijnenmoord van september tot maart plaats en

Jong en waarmee bezig?

Misschien gaat het bij jou wel zoals bij veel anderen. Je denkt “het leven kan soms zeer hard zijn”. Stress op school, in de opleiding, stress met ouders. Allen eisen en willen meer. Groot is de druk en ook de

Mijn ervaringen met een kleptomaan

Ik zou nooit hebben kunnen dromen dat hij een dief was. Onze kennis was zo vriendelijk en voorkomend. Het begon op een dinsdagavond in augustus, bij de voordeur. “Een artiest is zakenman geworden”, benaderde hij mij glimlachend. Maar zo gemakkelijk

Schepping van de hemel en de aarde

Uit de Bijbel: Het scheppingsverhaal: In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar

Top