De persoonlijke website van Marcel Hendriks uit Spijkenisse

Politiek


In de Bijbel kunnen we lezen dat God de mens de opdracht gegeven heeft om de aarde te beheren, bewerken en bewaren dus daarbij dus verantwoord om te gaan met de gehele aarde en al het levende op de aarde dat God zo´n 4000 jaar voor Christus in zes dagen geschapen heeft. Vanuit deze opdracht die wij van God gekregen hebben probeer ik zelf ook zo bewust mogelijk met heel Gods schepping om te gaan in mijn leven.

De partij voor de Dieren (PvdD), welke in 2002 werd opgericht en als belangrijkste thema heeft het streven naar een dier,- en milieuvriendelijker beleid komt qua politieke partij wat mij betreft het dichtst in de buurt voor wat betreft het op politiek gebied naleven van onze Bijbelse opdracht welke ons door God gegeven is. Dat was voor mij de belangrijkste reden om mij bij de Partij voor de Dieren als lid aan te willen sluiten.

Naast een dier,- en milieuvriendelijker beleid zet de partij zich ook in voor onder andere standpunten op het gebied van economie, veiligheid, cultuur, gezondheid en welzijn, verkeer, volkshuisvesting, diversiteit, integratie en op het gebied van goed onderwijs voor iedereen. Dit zijn allemaal thema´s die mij persoonlijk ook enorm aanspreken. Er is geen tweede planeet “Aarde” dus moeten we goede zorg dragen voor onze planeet, niet alleen voor ons zelf maar vooral voor de generaties die na de onze de aarde nog zouden gaan bewonen.

De Partij voor de Dieren doet sinds 2003 mee aan de verschillende verkiezingen welke sinds dien gehouden zijn en is daarmee niet meer weg te denken in de Tweede,- en Eerste kamer, provinciën, gemeenten, waterschappen en het Europees Parlement. De partij is er niet op uit om machtspolitiek te bedrijven maar wil vooral een aanjagende functie hebben in het politieke landschap binnen Nederland en de Europese Unie.

Voor meer informatie over de Partij voor de Dieren verwijs ik je naar hun website www.partijvoordedieren.nl.