www.marcelhendriks.net

Politiek


Nederland kent een breed politiek landschap. Persoonlijk denk ik dat er voor mij bij veel - maar zeker niet bij alle - politieke partijen wel iets naar mijn gading te halen is. Dat maakte het uitbrengen van mijn stem bij verkiezingen wel eens lastig.

 

Als ik dan kijk naar wat voor mij echt belangrijk is in het voeren van politiek is dat dat politiek bedreven moet worden op grond van Gods heilig en onfeilbaar Woord zoals dat aan ons geopenbaard is in de Bijbel. Dan vallen er opeens heel wat politieke partijen af als het gaat om het gunnen en geven van mijn stem aan een groot deel van de bestaande politieke partijen.

 

Als belijdend christen zijnde vind ik het ook in de wereldse politiek fijn om mijn stem aan God te kunnen en mogen geven. Ik geloof namelijk dat Hij ten alle tijden zal regeren over ons land en de hele wereld.

 

Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij de Staatkundig Gereformeerde Partij, kortweg SGP, waarbij ik mij zowel qua politieke standpunten thuis voel maar ook een goed gevoel heb over de wijze van het bedrijven van de politiek door de broeders in Gods Woord van de SGP. Zij bedrijven namelijk politiek rondom een geopende Bijbel. Een betere Bron om op te vertrouwen hebben we immers niet op onze aardbol. 

 

De SGP is momenteel de oudste nog bestaande politieke partij, opgericht in 1918 en sinds de verkiezingen in 1922 onafgebroken in de Tweede kamer vertegenwoordigd. Tegenwoordig is de SGP niet meer weg te denken uit het politieke landschap in zowel gemeenten, provincies, de Tweede en Eerste kamer en het Europees parlement.

 

De SGP staat inmiddels al ruim een eeuw voor Bijbels genormeerde politiek. In al haar politiek handelen wil ze zich laten leiden door de normen en waarden die uit het Woord van God voortkomen. Dat is dus wel iets wat mij persoonlijk aanspreekt en raakt als christen zijnde. Daarnaast is de SGP door de jaren heen een stabiele, betrouwbare partij gebleken waardoor ik vol van overtuiging SGP mag stemmen. En mede omdat ik een groot vertrouwen in deze politieke partij heb ben ik uit steunbetuiging naar alle broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus, welke op wat voor manier dan ook betrokken zijn binnen of rondom de partij eveneens lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Mijn stem voor de SGP is een stem op God!

Volg de Staatkundig Gereformeerde Partij op: