Welkom op mijn website!

Belangrijke Bijbelgedeelten


Op deze pagina vind je een verwijzing naar een aantal belangrijke gedeelten in de Bijbel. 

De schepping: Genesis 1:1-2:7
De zondeval: Genesis 3:1-24
De zondvloed: Genesis 1-9:17
De roeping van Abraham: Genesis 12:1-9
De Tien Geboden: Exodus 20:1-17
De herdersPsalm: Psalm 23
De geboorte van Jezus: Mattheus 1:18-2:23 en Lukas 1:26 -2:40
De gouden regel: Lukas 6:31
De bergrede: Mattheus 5-7
De zaligsprekingen: Mattheus 5:3-11
De barmhartige Samaritaan: Lukas 10:25-37
Het Onze Vader: Mattheus 6:9-13 en Lukas 11:2-4
De verloren zoon: Lukas 15:11-32
De paasmaaltijd: Mattheus 26:17-30 en Markus 14:12-26
De dood van Christus: Lukas 23:26-56 en Johannes 19:16-42
De opstanding van Christus: Mattheus 28, Lukas 24 en Johannes 20
De hemelvaart van Christus: Handelingen 1:1-12
De uitstorting van de Heilige Geest: Handelingen 2:1-21
De bekering van Paulus: Handelingen 9:1-31
Het hoofdstuk van de liefde: 1 Korinthe 13
Het hoofdstuk van het geloof: Hebreeën 11