De persoonlijke website van Marcel Hendriks uit Spijkenisse

Mijn geloof


Ik heb als kind een zogenoemde heidense opvoeding genoten. In mijn pubertijd begon ik mij af te vragen of er niet meer zou zijn tussen hemel en aarde. Uiteindelijk ben ik gaan geloven in de zesdaagse Schepping door God en heb dit door de jaren heen langzaam ontwikkeld. 

Naar aanleiding van contact dat ik in mijn diensttijd met een legerpredikant hebben mocht zo rond mijn 22/23e levensjaar eens een Bijbel aangeschaft en ben er zo door de jaren heen telkens een stukje uit gaan lezen.

Veel begreep ik er aanvankelijk niet van maar zo door de jaren heen heb ik mijzelf aardig mogen onderwijzen in het geloof. Zo rond de eeuwwisseling ben ik begonnen van het bezoeken van verschillende kerkdiensten en ben een paar jaar daarna ook een Bijbelcursus en catechisatie gaan volgen waarna ik uiteindelijk op 31 mei 2009 (Eerste Pinksterdag) de volwassendoop mocht ontvangen en mijn geloofsbelijdenis heb mogen afleggen.


Wat mijn persoonlijk geloof in hoofdlijnen heel goed en duidelijk weergeeft is de apostolische geloofsbelijdenis of wel de twaalf artikelen van het ongetwijfeld algemeen christelijk geloof. Ik heb dan ook besloten de artikelen hieronder te willen publiceren om zo aan te geven wat ik precies geloof.

De Apostolishe geloofsbelijdenis:

 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. Ten derde dage wederom opgestaan uit de doden;
 6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders;
 7. Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. Vergeving der zonden;
 11. Wederopstanding des vleses;
 12. En een eeuwig leven.

 


Gewoon een mooie Bijbeltekst:

Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God. (1 Johannes 4:7)


Een persoonlijke noot:

Ik mag gelukkig weten dat God mij absoluut en onvoorwaardelijk lief heeft, mij in al mijn mens zijn begrijpt en volledig accepteert zoals ik werkelijk in mijn eigenheid ben. (En dat ondanks dat ook ik net als elk ander mens zondig ben). Dat mag ik dagelijks ervaren in Zijn constante nabijheid door Gods Heilige Geest welke in mij is. Daarbij mag ik gezegend zijn met mijn Verlosser en Zaligmaker maar bovenal allerbeste Vriend: Jezus Christus, deze absoluut onvoorwaardelijke vriendschap is door en met geen mens op aarde te evenaren en is kostbaarder dan goud (en toch geheel gratis) kan ik uit persoonlijke ervaring vertellen. Amen.