Tatjana Simić

This website is in Dutch, scroll down for the English text about Tatjana Simić fan page.

Tatjana Simić is mijn grote idool sinds de zomer van 1988 toen zij een internationale top-10 zomer hit scoorde met haar single “Chica Cubana”. Ik ben Tatjana vanaf dat moment blijven volgen tot de dag van vandaag toe.  Tatjana Simić kwam op 9 juni 1963 ter wereld in het Joegoslavische Zagreb (tegenwoordig Kroatië) Tatjana groeide op samen met haar vader, moeder en zus.

Op 3 oktober 1979 arriveerde Tatjana samen met haar zus Gordana in Nederland (Rotterdam). Haar moeder Branka was een jaar eerder al naar Rotterdam gekomen omdat ze een goede baan kon krijgen. Tatjana begon met werken in een hotel en later was zij werkzaam op de afdeling sport en recreatie van de gemeente Rotterdam waar zij gewerkt heeft totdat ze als artieste in Nederland doorbrak. Haar vader bleef achter in Zagreb.

Een vriendin van Tatjana gaf Tatjana in 1982 stiekem op voor een miss verkiezing voor het weekblad Panorama. Tatjana werd tweede in deze miss verkiezing en sierde de cover van het blad.

Film maker Dick Maas was op dat moment juist op zoek naar een actrice voor de rol van de wulpse dochter van de familie Flodder. Tatjana deed een casting en kreeg de rol van dochter Kees Flodder die haar op het lijf geschreven bleek te zijn.

Naast de drie Flodder films en de gelijknamige 72-delige televisieserie verscheen Tatjana als actrice onder andere ook nog in films als “My blue heaven”, “Im schatten der angst”, “Starke seiten” en “Telelens”.

Nog voordat de film Flodder in de bioscoop te zien was verscheen er een trailer van de film op televisie waarin ook Tatjana te zien was. Een zakenman zag de trailer en vroeg zich af of Tatjana ook kon zingen. Na een telefonisch contact is Tatjana naar een studio gekomen en daar bleek zij over een gouden stem te beschikken en zo verscheen in 1987 haar debuutsingle “Baby Love”. Na een groot nationaal succes met deze single had Tatjana als zangeres haar Europese doorbraak met de hitsingle “Chica Cubana” en bestormde Tatjana in de opvolgende jaren nog regelmatig de internationale hitparades met liedjes als “Awaka-Boy boy”, “Feel Good”, “Santa Maria”, “Baila Baila” en vele andere. Ook verschenen er door de jaren heen verschillende albums van Tatjana. Tatjana mocht door de jaren heen wereld wijd ruim twintig miljoen compact discs en grammofoonplaten verkopen.

Maar liefst 15 maal sierde Tatjana de cover van het mannenblad Playboy, in het blad was telkens ruimte voor prachtige fotoreportages. Tatjana bleek ook als model enorm succesvol te zijn. In vele internationale bladen verscheen Tatjana en bracht daarnaast ook haar eigen jaarlijkse pin-up kalenders uit.

In 2013 werd Tatjana vijftig jaar en besloot ze haar werkzaamheden als succesvol multimedia artieste definitief te beëindigen. Genoeg is genoeg zei Tatjana zelf. Je moet stoppen op het hoogtepunt van je carrière.

Tegenwoordig leeft Tatjana buiten de schijnwerpers van de showbizz en woont zij samen met haar geliefde in het prachtige Monaco.

Lex en Tatjana in Monaco, 2017

Hier kun je mijn meest favoriete Tatjana liedje ever beluisteren. Het nummer “Awaka-Boy boy” werd in november 1988 gereleased op het High Fashion Music label. (catalogus nummer CD-single: 110073.2 distributie: Dureco records – Weesp, Holland).
English version of my Tatjana Simić fan page:

Tatjana Simić is my great idol since the summer of 1988 when she scored an international top-10 summer hit with her single “Chica Cubana”. I have continued to follow Tatjana from that moment to the present day. Tatjana Simić was born in the Yugoslav Zagreb (now Croatia) on 9 June 1963. Tatjana grew up together with her father, mother and sister.

On 3 October 1979 Tatjana arrived together with her sister Gordana in the Netherlands (Rotterdam). Her mother Branka had come to Rotterdam a year earlier because she could get a good job. Tatjana started working in a hotel and later she worked in the sports and recreation department of the city of Rotterdam where she worked until she broke through as an artist in the Netherlands. Her father was left behind in Zagreb.

A friend of Tatjana secretly gave Tatjana up in 1982 for a miss election for the weekly magazine Panorama. Tatjana was second in this miss election and graced the cover of the magazine.

Film maker Dick Maas was at that time looking for an actress for the role of the lascivious daughter of the Flodder family. Tatjana did a casting and got the role of daughter Kees Flodder who turned out to be perfect for her.

In addition to the three Flodder films and the 72-part television series of the same name, Tatjana also appeared as an actress in films such as “My blue heaven”, “Im schatten der angst”, “Starke seiten” and “Telelens”.

Even before the movie Flodder was shown in the cinema, a trailer of the film appeared on television in which Tatjana was also shown. A businessman saw the trailer and wondered if Tatjana could also sing. After a phone call Tatjana came to a studio and she appeared to have a golden voice and in 1987 her debut single “Baby Love” appeared. After a great national success with this single, Tatjana as singer had her European breakthrough with the hit single “Chica Cubana” and in the following years regularly stormed the international hit parades with songs like “Awaka-Boy boy”, “Feel Good”, ” Santa Maria “,” Baila Baila “and many others. Also, several albums of Tatjana appeared over the years. Tatjana was allowed to sell more than twenty million compact discs and vinyl records worldwide over the years.

No less than 15 times Tatjana decorated the cover of the men’s magazine Playboy, in the magazine there was always room for beautiful photo shoots. Tatjana also proved to be enormously successful as a model. Tatjana appeared in many international magazines and also published her own annual pin-up calendars.

In 2013 Tatjana was fifty years old and she decided to permanently end her work as a successful multimedia artist. Enough is enough said Tatjana herself. You have to stop at the height of your career.

Today, Tatjana lives outside the spotlight of the showbiz and lives with her lover in beautiful Monaco.

Lex and Tatjana in Monaco, 2017

Here you can listen to my favorite Tatjana song ever. The song “Awaka-Boy boy” was released in November 1988 on the High Fashion Music label. (catalog number CD-single: 110073.2 distribution: Dureco records – Weesp, Holland).