Categorie: Geloof

Bijbelteksten voor elke situatie

Mooie Bijbelstukken voor elke situatie: Als je verdriet hebt, lees Joh 14 Als mensen je teleurstellen, lees Psalm 27 Als je vruchtbaar wilt zijn, lees Joh 15 Als je hebt gezondigd, lees Psalm 51 Als je je zorgen maakt, lees Matth. 6:19-34 Als je

De bank van God

Hudson Taylor woont als jonge man in Hull, een arme stad in Ierland. ’s Avonds laat wordt er op zijn deur geklopt. Komt u snel! Mijn vrouw ligt op sterven en u moet voor haar bidden. Hudson Taylor loopt mee

A letter from hell

Dear reader, I am writing this letter because I want to warn you seriously not to come to this terrible place where I am now! Hell is really a terrible place. I constantly suffer from pain in the flames! Because

Een brief uit de hel

Geachte lezer(es), Ik schrijf u deze brief omdat ik u ernstig wil waarschuwen om alstublieft niet op deze verschrikkelijke plaats te komen waar ik nu ben! De hel is echt een verschrikkelijke plaats. Ik lijd constant pijn in de vlammen!

Eenzaam hout

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De

Bidden helpt!

Een twee-onder-een-kap woning wordt de ene kant bewoond van door een godvrezende weduwe, die maar ternauwernood rond kan komen van het weinige geld dat ze ontvangt. De andere helft wordt bewoond door een klein gezin, waarvan de vader zeer vijandig

Met Kracht omvat

Ik laat niet los Heer, Uw uitgestoken hand. Ook al lijk ik iedere keer te verdwalen in een onbegaanbaar land.   Ik laat Uw hand niet los Heer, ik weiger op te geven. Al doet Uw greep soms best wel

Schepping van de hemel en de aarde

Uit de Bijbel: Het scheppingsverhaal: In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar

Top