De splinter en de balk

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij de splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde, werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om den splinter uit uws broeders oog uit te doen. Geeft het heilige den honden niet, en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelven met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren.

(Uit de Bijbel: Mattheus 7:1-6).

Helaas kom ik als christen regelmatig met zogenaamde broeders en/of zusters in aanvaring over de door mij gekozen levenswijze. Dit is natuurlijk erg jammer. Ze geven mij met grote regelmaat de indruk alsof ze zelf heilig en vroom zijn en stellen zich op alsof ze de “gave van correctie” van God gekregen hebben. Zij denken dat de Heere hen laat zien wat er mis zou zijn in het leven van medechristenen en andersdenkenden en zij zijn dan van mening dat zij dan de opdracht van God hebben om die betreffende persoon dat dan in “liefde” te moeten vertellen wat er mis is in hun leven.

Ik word inmiddels op zijn oer Hollands gezegd zo schijt ziek van dit soort christenen en heb dan ook inmiddels feestelijk afstand van dit soort mensen in mijn leven genomen.

Het leven, en ons geloof, gaat niet over wetten en regeltjes. Het gaat om de liefde. De liefde van God voor de mens, van de mens tot God en de liefde tussen mensen onderling. Daarbij is de Bijbel zoals wij die kennen niet rechtstreeks vanuit de hemel op de aarde geworpen. De Bijbel is door verschillende auteurs geschreven die van de Geest Gods ingegeven waren. Het is dus niet letterlijk Gods heilig en onfeilbaar Woord maar verhalen van mensen. De Geest Gods heeft deze auteurs ingegeven wat ze op zouden moeten schrijven maar er is in de Bijbel ook nog een grote menselijke interpretatie te vinden.

Het doet er mijns inziens dan ook totaal niet toe dat Tatjana Simić volgens de eerder genoemde christenbroeders en/of zusters een zondige vrouw zou zijn. Ik hou van haar om wie ze is. Zij is mijn idool en dan kunnen sommige christenen in mijn omgeving op hun achterste benen gaan staan ik blijf die liedjes leuk vinden (ze gaan immers in veruit  de meeste gevallen over de liefde) en ze beluisteren en meezingen.

Ben ik dan een slecht mens omdat ik van de muziek van Tatjana Simić hou? Volgens sommige mensen die zich christen durven noemen wel maar daar denk ik dus zelf heel anders over. Geloof is tenslotte liefde en uit liefde zingt Tatjana Simić haar enorme schare fans toe.

Dan is er commentaar gekomen op het feit dat ik als naturist leef. Ze vallen over het feit dat ik recreëer zonder kleding op bijvoorbeeld een naturistencamping, in de sauna of aan het naaktstrand. Ze vinden dat men het naakte lichaam uitsluitend binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw aan elkaar mag tonen. Ze baseren zich daarbij weer op de Bijbel wat Gods heilig en onfeilbaar Woord zou moeten zijn…. Je kan het ook anders zien: Als naturist ga je terug naar Gods schepping. Helemaal één worden met de natuur zoals Hij dat geschapen heeft zo’n zesduizend jaar geleden. Juist als naturist ervaar ik de nabijheid van God enorm. Je bent Zijn schepsel in Zijn schepping zoals Hij dat ooit bedoeld heeft.

Dan zijn er nog van die christenen die denken mij te moeten veroordelen omdat ik wel eens een colaatje in een café drink. Het zou volgens hen “één van de meest zondige plaatsen op aarde” zijn. Pure onzin natuurlijk. Oké er worden géén Psalmen gespeeld of gezongen in een café maar veelal populaire muziek maar is dat dan zo enorm fout? Veel popmuziek gaat over zaken waarmee we allemaal te maken hebben in het leven dus daar kan niet zo heel veel mis mee zijn. Natuurlijk is er wel popmuziek die als “fout” bestempeld kan worden maar die muziek wordt doorgaans niet gespeeld in de cafés waar ik mij begeef. (denk aan bijvoorbeeld popmuziek waarin de duivel vereerd wordt). Nee volgens mijn gevoel is er verder niets mis mee om op een gezellige vrijdagavond met wat vrienden een colaatje te drinken en een gezellige avond te hebben in een café. Kijk dat ze zelf misschien niet van het café bezoek houden kan ik respecteren maar laten hun dan ook respecteren dat andere mensen daar wel van houden. Leven en laten leven. Het zelfde kan ik zeggen over onder andere bioscoop, theater of discotheekbezoek. Laat je medemens gewoon in zijn/haar waarde dan zal die persoon bij jou het zelfde doen.

Ik heb nu drie punten uit mijn leven aangehaald waar de zogenaamd heilige en vrome christenen problemen mee hebben. Zoals het Bijbelgedeelte bovenaan deze pagina zegt moet iedereen eens leren op zichzelf te letten en zich met zijn/haar eigen fouten en tekortkomingen bezig te houden (de balk) in plaats van zich te bemoeien met het leven van de mede christen die waarschijnlijk heel anders in het leven en het geloof staat als jou. Leven en laten leven, ook al heeft iemand een splinter in zijn/haar oog. Het is niet aan jou om daar commentaar op te moeten leveren. Als God iets in het leven van één van Zijn kinderen niet acceptabel acht dan laat Hij dat die persoon persoonlijk wel weten, daar heeft Hij echt geen geveinsde voor nodig.

Volgens Mattheus 22 de verzen 37 tot en met 40 zijn er immers slechts twee geboden:

En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uwzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.

Met de laatste Bijbeltekst uit Mattheus 22:37-40 is denk ik alles gezegd.

Dus mensen die vinden dat ze zelf heilig en vroom christen zijn en denken mij op welk onderwerp dan ook te moeten veroordelen moeten lekker een half uur naakt voor een spiegel gaan staan en zichzelf afvragen wie ze nou eigenlijk wel denken te zijn door als maar commentaar op het leven van andere christenen en ongelovige mensen te moeten leveren. De splinter en de balk…. Zo is het wel en niet anders.

3 reacties op “De splinter en de balk
  1. Karla Rubens schreef:

    Ik winkel graag op mijn vrije zondagmiddag. Krijg ik heel wat commentaar op. Luister jij gewoon lekker naar Tatjana’s muziek en ga lekker naar het naaktstrand als jij daar zin in hebt. Wegwezen met die refo’s!!!! Doe je ding gewoon lekker.

  2. Peter Visser schreef:

    die gereformeerden denken de wijsheid in pacht te hebben met al hun bijbelse wijsheden. oh, oh,oh, wat zullen zij een enorme teleurstelling te verwerken krijgen op de dag van het oordeel.

  3. Kameleon schreef:

    Ik ben zelf ook in die wereld opgegroeid. Toen ik 18 was gillend weg gerend uit die gereformeerde gezindte.