Een brief uit de hel

Geachte lezer(es),

Ik schrijf u deze brief omdat ik u ernstig wil waarschuwen om alstublieft niet op deze verschrikkelijke plaats te komen waar ik nu ben! De hel is echt een verschrikkelijke plaats. Ik lijd constant pijn in de vlammen!

Omdat ik in mijn rijke aardse leven totaal aan God voorbij ben gegaan en alleen maar voor mezelf en mijn tijdelijke pleziertjes leefde, ben ik nu hier in de hel. Ik weet dat het een rechtvaardig oordeel is, want de keuze om zonder God te willen leven heb ik zelf gemaakt.

Vroeger toen ik nog op aarde leefde was ik een zeer rijk man, ik kon alles doen en kopen wat ik maar wilde en hield regelmatig in mijn huis een schitterend feest! Vlak voor mijn huis zat vaak een arme bedelaar, waarvan ik nu weet dat hij Lazarus heet. Ik weet nog wat ik dacht toen men zei: “Die bedelaar die altijd vlak voor uw huis zat is overleden”. Ik dacht: “Daar ben ik dan mooi van af”. Echter een aantal dagen later stierf ik zelf geheel onverwachts aan een hartstilstand.

Toen ik mijn ogen opsloeg onder de enorme pijniging zag ik dat Lazarus aan de overkant van de onoverkomelijke kloof zitten, hij zat bij Abraham op schoot en hij werd door hem vertroost.

Ik weet nu dat Lazarus in een schitterende woning bij God in de hemel woont terwijl ik hier voor altijd en eeuwig vanuit een diepe put pijn moet lijden, het vuur zal in den eeuwigheid niet meer doven!

Ik had nog naar de overkant geroepen en smeekte: “Alstublieft Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in het water doopt om mijn tong af te koelen, want ik lijd pijn in deze vlam”! Maar helaas, al mijn pogingen waren tevergeefs…

Toen bedacht ik mij dat ik nog vijf broers op aarde had en vroeg Abraham of het mogelijk was om Lazarus nog één maal naar de aarde te laten terugkeren om hen ernstig te waarschuwen zodat ook zij niet op deze vreselijke plaats zullen terecht komen.

Ook dit verzoek werd niet ingewilligd want zo werd gezegd: “Als de mens niet naar Gods Woord wil luisteren, dan luistert deze ook niet naar iemand die uit de dood opstaat!”

Gelukkig mocht ik u wel deze waarschuwingsbrief schrijven. Alstublieft, bekeer u toch tot Jezus Christus, Hij is voor al uw zonden gestorven aan het kruis, Hij is echt de enige Weg die niet uitkomt bij de poort van de hel. Hij is de enige Weg welke naar de poort van de hemel leid!

Maakt u alstublieft niet dezelfde fout als ik vroeger zelf maakte door aan God voorbij te gaan en alleen maar voor uw eigen tijdelijke pleziertjes te leven! Roep Jezus aan en volg Hem alleen, nu kan het nog voordat het ook voor u te laat is en tot in eeuwigheid zult moeten branden in deze vlammen van de hel.

Gelooft u mij niet? Leest u mijn brief dan alstublieft nog eens goed na in de Bijbel, het is te vinden in Lucas 16:19-31.

met de waarschuwende groeten van een eens zo rijk man!

P.S. Zie deze brief alstublieft niet als een bedreiging maar als een liefdevolle waarschuwing van God die echt niet wil dat u in de hel terecht komt maar in de Hemel bij Hem zult zijn (1 Petrus 3:9). God heeft u echter geschapen met een eigen vrije wil, dit betekend dat Hij u niet kan dwingen om u te bekeren tot Jezus Christus. God is liefde maar liefde dwingt niet!

God is ook rechtvaardig, Hij kan onmogelijk uw onvergeven zonden door de vingers zien als u niet tot de Heere Jezus Christus komt!

Het is “ja” (met Jezus – de hemel) of “nee” (zonder Jezus – de hel), u maakt in dit leven zelf die keuze! Maar bedenk goed dat wanneer u helemaal niet kiest en alles in uw leven laat gaan zoals het nu gaat heeft u toch gekozen…

2 reacties op “Een brief uit de hel
  1. Lous van de kinderboerderij schreef:

    Heftig verhaal maar zo waar.

  2. CAREL schreef:

    IK WORD ER GEWOON BANG VAN