Modern kerstfeest

Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat
roep ik tot U, tot Gij U vinden laat.
Want ik heb alles wat mijn hart begeert,
alleen ‘t geloven heb ik afgeleerd.
De woorden van het oude kerstverhaal
spreken voor ons een onverstaanb’re taal.
Want wie gelooft er in een eng’lenlied
als hij het duivelse op aarde ziet?
Wie laat er nu nog alles in de steek
alleen omdat hij naar de hemel keek?
De herders vonden ‘t Kind en spraken over Hem;
wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem.
Wij geven U geen mirre of wierook meer,
en ‘t goud kunnen wij zelf gebruiken, Heer.
Wanneer men nu de kinderen vermoordt,
wordt nog nauwelijks protest gehoord.
Wat moet het toch verdrietig voor U zijn
dat wij zo groot doen – want U werd zzo klein.
Wij zijn de kinderen van een harde, koude tijd,
maar laat ons zien, dat Gij onze Vader zijt.
Dat Gij ons zoekt in onze duisternis
omdat Uw liefde onveranderd is.

(Een gedicht van Nel Benschop uit haar bundel “Een vlinder van God”)