www.marcelhendriks.net

Gebeden in de Bijbel


Hier een aantal gebeden die we  in de Bijbel mogen vinden:

Gebed in afhankelijkheid: 2 Kronieken 20:6-12
Belijdenis: Psalm 32, Psalm 51 en Ezra 9:5-15
Gebed om bemiddeling:  Genesis 18:16-33 en Exodus 32:11-13
Dankzegging: 1 Samuel 2:1-10, Psalm 16 en Psalm 65
Het Onze Vader: Mattheus 6:9-13 en Lukas 11:2-4
Gebed in nationale tegenspoed: 2 Koningen 19:14-19
Klacht: Numeri 14:13-19
Lofprijzing: Lukas 1:46-55
 Gebed om eenheid: Johannes 17
Gebed om genezing: Jesaja 38:3 en Jesaja 38:9-20
Gebed om herstel: Daniel 9:4-19
Gebed om redding: Jesaja 37:14-20
Gebed om zegen: Psalm 90
De smeekbede: Handelingen 4:24-30
Gebed om toewijding: 2 Kronieken 6:14-42
Gebed in vertrouwen: Psalm 23
Gebed voor gelovigen: Efeze 1:15-23 en Efeze 3:14-21
Gebed in wanhoop: Psalm 73