www.marcelhendriks.net

Belangrijke Bijbelgedeelten


Op deze pagina vind je een verwijzing naar een aantal belangrijke gedeelten in de Bijbel. De Bijbel is geen gewoon verhalenboek. De Bijbel is een bibliotheek van 66 boeken die ons vertellen wil over Gods genadige verlossingswerk, de levenservaringen van echte mensen, de Heiland die Christus de Heere is, en alle beloften van een ongelooflijke toekomst voor allen die in Hem geloven.

Zorg ervoor dat uw geest wordt gevuld met de Schrift, door ijverig te lezen, en u zult spoedig de waarde en kracht ervan ontdekken.

(J.C. Ryle)

 

De schepping: Genesis 1:1-2:7
De zondeval: Genesis 3:1-24
De zondvloed: Genesis 1-9:17
De roeping van Abraham: Genesis 12:1-9
De Tien Geboden: Exodus 20:1-17
De herdersPsalm: Psalm 23
De geboorte van Jezus: Mattheus 1:18-2:23 en Lukas 1:26 -2:40
De gouden regel: Lukas 6:31
De bergrede: Mattheus 5-7
De zaligsprekingen: Mattheus 5:3-11
De barmhartige Samaritaan: Lukas 10:25-37
Het Onze Vader: Mattheus 6:9-13 en Lukas 11:2-4
De verloren zoon: Lukas 15:11-32
De paasmaaltijd: Mattheus 26:17-30 en Markus 14:12-26
De dood van Christus: Lukas 23:26-56 en Johannes 19:16-42
De opstanding van Christus: Mattheus 28, Lukas 24 en Johannes 20
De hemelvaart van Christus: Handelingen 1:1-12
De uitstorting van de Heilige Geest: Handelingen 2:1-21
De bekering van Paulus: Handelingen 9:1-31
Het hoofdstuk van de liefde: 1 Korinthe 13
Het hoofdstuk van het geloof: Hebreeën 11